Menu

Vanliga skador hos samojeden


Samojeden är som tidigare nämnt en väldigt frisk ras där det inte finns så många genetiska sjukdomar att se upp för. Däremot kan varje individ drabbas av olika typer av ohälsa under livets gång och det är upp till hundens ägare att förebygga detta.

Då samojeden är en aktiv och hårt arbetande hundras så är de flesta skadorna som uppstår belastningsskador eller förslitningsskador. Därför är det viktigt att noga planera sin träning och aktivering så att denna typ av skador kan förebyggas. Detta kan göras genom att gradvis öka belastningen på hundens arbete, vara noga med uppvärmning innan ett arbetspass och efteråt vara noggrann med nedvarvning och tillhörande stretchning.

Men individens exteriör kan också bidra till att hunden har lättare för att ådra sig denna typ av skador och därför bör man ha god kännedom om sin hunds exteriör och ha det i åtanke.

En hund som är överviktig eller generellt har en grov kroppsbyggnad löper större risk för att drabbas av förslitningsskador på både leder och ligament samtidigt som uthålligheten kraftigt försämras.

Har hunden en alltför kraftig och bred bröstkorg eller front så ökar riskerna för förslitningsskador som följd av överbelastning på bogled, armbågsled och handleder. Om hundens vinklar så väl fram som bak är otillräckliga eller övervinklade ger det också risker för generell överbelastning av ben-delar, leder och ligament.

Även hundens rygg kan ge upphov till förslitningsskador, detta främst om hunden är överbyggd, alltså att den är högre i bak än i fram eller att hunden lider av svankrygg. Lika som hundens tår påverkar förslitningsskador genom att tassarna kan vara platta och då ger dålig stötdämpning, hunden kan vara inåt-tåad eller utåt-tåad eller att den har en generell avvikande benställning hur den placerar benen under sig.

Det finns alltså många aspekter att ta hänsyn till för att bibehålla en frisk och sund hund.