Menu

Sjukdomar hos samojeden


Samojeden klassas som en av våra mest friska raser och har inte många medfödda sjukdomar. Givetvis kan varje individ drabbas av olika typer av ohälsa under livet men i grunden är dom generellt friska. Den är egentligen två sjukdomar som finns att se uppför, nämligen gråstarr (katarakt) och höftledsdysplasi (HD).

Gråstarr drabbar inte bara gamla hundar utan kan också ligga genetiskt lika som de kan utlösas utav andra ögonsjukdomar och yttre våld mot ögat. Avelsdjuren ska genomgå ögonundersökning regelbundet och ska kunna uppvisa intyg som inte är äldre än två år från valparnas födelse.

Höftledsdysplasi innebär att en del hundar utvecklar felaktiga höftleder som ger olika sorters men. HD delas in i olika grader mellan A-E där både A och B är godkända, bra och friska höfter. Får man HD grad E är det ofta som veterinären rekommenderar att hunden får somna in redan i ung ålder då detta medför alltför stor smärta och rörelsepåverkan på hunden.

Man får enbart avla på hundar som innehar HD grad A och B för att inte valparna ska nedärva dåliga höft-gener. Ofta röntgas valparna när de är mellan 12-18 månader för att se hur dess höfter ser ut. Detta delas för att uppfödaren ska kunna följa upp vad hennes avelskombination ger för valpar men också en vägvisare för ägaren hur man ska lägga upp träning och aktivering för sin hund, så att man inte överanstränger en hund med dåliga höfter.

Även om man har gjort noggrann koll på kullens föräldrar och det inte förekommer någon allvarlig HD i de närmaste leden så är det ingen garanti för att valparna blir friska även om chanserna ökar. HD är nämligen inte enbart genetiskt utan påverkas också av yttre faktorer. Det kan utlösas av fodret som man ger valpen, om valpen växer för fort så att inte skelettet hinner med eller om valpen utsätts för monoton och kraftig fysisk ansträngning i ung ålder. Det gäller att bygga upp hunden sakta och när den är ung främjas den av att få springa fritt över kuperad terräng i skog och mark för att stärka skelett, leder och ligament.