Menu

Samojed och jakt


Samojedens ursprung var från början att användas till jakten, en uppgift som den skötte med bravur. På den tiden använde man samojeden för att jaga allt möjligt vilt, både stort som smått. Man jagade ekorrar, renar och isbjörnar med lysande resultat och samarbete. Samojedens egenskaper som uthållig, självständig och modig har hjälpt rasen att bli framgångsrik inom jakten och var länge en uppskattad jaktkamrat. Den har även haft en stor fördel och hjälp av sitt kraftfulla skall under sitt arbete med att ställa och driva vilt.

De första samojederna som sedan importerades till västvärlden beskrevs ofta som svårhanterliga och som individer som jagade allt, till och med andra husdjur så som katter vilket inte var så populärt. Numera skiftar jaktanlagen väldigt kraftigt från individ till individ och det gäller att välja rätt kennel när man ska köpa en samojed. Det varierar nämligen vilken linje som en uppfödare väljer att avla på då det finns olika användningsområden.

Vissa uppfödare väljer att avla på jaktinstinkterna och vill fortsätta använda samojederna inom jaktområdet. De hundar som har fötts upp med dessa anlag blir också ofta bra jaktkamrater när det kommer till vilt. Även nu har samojeden stor nytta av sina egenskaper uthållig, modig och självständig i dagens jakt. Det är egenskaper som gör att den lämpar sig utmärkt till större vilt så som älg och vildsvin där den har haft stora framgångar och man brukar även säga att älgen är mer villig att ställa sig för den vita hunden. Samojeden används också i jakt på rådjur och fågel vilket påvisar hundens breda användningsområde.

Så det går även idag att få en lysande jaktkamrat i en samojed med stark jaktlust och ett fint jaktarbete. Oftast använder sig samojeden av sitt skall under jakten och skäller ett monotont skall när den har fått upp ett intressant spår.